Tuesday, August 23, 2011

KAMU MAMPU UNTUK MEMBACANYA!

Jangan abaikan rencana ini kerana ia nampak pelik! Percaya atau tidak kamu mampu membacanya...


 Syaa taidk dpaat pycreaa syaa mpmau utunk
 fhaam apa ynag syaa bcaa! Syaa tbracea
 klobheean meaujnkban mdnia msniaua.
 Muernut kpadea hiasl kjiaan di Cmabrigde
 Uinervtisy, taidk kria bnmagaiaa ssunuan
 huurf daalm stau pektaaran, pkrarea ynag
 pliang pneintg iaalh huurf pretmaa dan
 tkhareir bredaa di tmpaet ynag bteul.

 Ynag slehbinyea bloeh dlaam sbrauet mcaam
 mnaa pun dan kmau miash bloeh
 mmbeaynaca tnapa sarenabg mlasaah. Ini
 knarea mdina misuana taidk bcaa siteap
 huurf stau dmei stau, saeilkbyna kauusrhelen
 ptkraaean slkeguias. Aijab kan? Butel! dan
 syaa sllaeu fkiir slbeeum ini bwhaaa eaajn
 aldaah sgnaat pinnteg!!!!

Regards:-
farah 

No comments:

Post a Comment